Antologia Poetów Polskich

{ edycja 2018 }

Podobobnie jak w poprzednich latach, zapraszamy Poetów do przesyłania zgłoszeń do obecnej edycji.

W przeciwieństwie do wcześniejszych lat, od bieżącego roku nasz almanach ma charakter rocznikowy. Oznacza to, że bieżąca edycja prezentować będzie wyłącznie wiersze napisane w 2018 roku.

W związku z europejskimi regulacjami zasad przetwarzania danych osobowych, konta z ubiegłych edycji nie są obsługiwane i należy zarejestrować się ponownie.

Jednocześnie możemy w końcu zapewnić Państwa, że w kolejnych edycjach i innych wydawanych przez nas antologiach, będziecie mogli Państwo korzystać z założonego tu już konta.

nowe konto:
{ rejestracja }
mam konto 2018:
{ panel autora }